ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΡΙΤΩΝΟΣ | (ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ)
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24310 29225