Καλώς ήρθατε στο blog του 24310.gr

eurobank gia ta kokkina daneia

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού για το 3ο τρίμηνο 2017 (2017Q3), αναφέρει η Eurobank στο «7 ημέρες Οικονομία».

Η επόμενη ανακοίνωση, ήτοι για το 4ο τρίμηνο 2017, είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου 2018. Ο αριθμός των απασχολούμενων στην ελληνική οικονομία ενισχύθηκε σε ετήσια βάση για 14ο συνεχές τρίμηνο το 2017Q3.

Πιο αναλυτικά, η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 2,3% ή 87,0 χιλ άτομα από 2,4% ή 88,8 χιλ άτομα το 2017Q2. Επιπρόσθετα, για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν 2,1% ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (2,3%).

Τέλος, βάσει των στοιχείων της ίδιας έρευνας, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 22,1% του εργατικού δυναμικού το 2017Q3 μειωμένο κατά -1,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΜΔ) σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος το 2016Q3, αναφέρει η Eurobank.

Ποιοι κλάδοι της οικονομίας είχαν την υψηλότερη συνεισφορά στην ετήσια αύξηση της απασχόλησης την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτέμβριου 2017; Τα στοιχεία έχουν ως εξής: (α) από το σύνολο των 21 κλάδων, στους 16 καταγράφηκε αύξηση της απασχόλησης (90,4 χιλ άτομα) και στους υπόλοιπους 5 σημειώθηκε συρρίκνωση (-14,0 χιλ άτομα). (β) εμπόριο, τουρισμός, υγεία & κοινωνική μέριμνα και μεταποίηση αποτέλεσαν του κύριους μοχλούς ενίσχυσης της απασχόλησης την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017.

Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών καταγράφηκε ετήσια ενίσχυση της απασχόλησης της τάξης των 20,5 χιλ ατόμων. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον κλάδο των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (τουρισμός) ήταν 13,8 χιλ άτομα.

Τέλος στους κλάδους των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας και της μεταποίησης σημειώθηκε αύξηση της τάξης των 9,8 και 9,1 χιλ ατόμων αντίστοιχα. (γ) οι τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων στους οποίους καταγράφηκε μείωση του αριθμού των απασχολούμενων ήταν οι κάτωθι: δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών (-5,0 χιλ άτομα), γεωργία, δασοκομία και αλιεία (-4,3 χιλ άτομα), διαχείριση ακίνητης περιουσίας (-2,1 χιλ άτομα), ορυχεία και λατομεία (-1,6 χιλ άτομα) και δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων (-1,0 χιλ άτομα).

Ποια ήταν η συνεισφορά της πλήρους και της μερικής απασχόλησης στην ετήσια ενίσχυση του συνόλου της απασχόλησης την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017; Τα τρία τελευταία τρίμηνα η συνεισφορά της πλήρους απασχόλησης στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου της απασχόλησης κατέγραψε άνοδο. Για παράδειγμα, το 2016Q4 η μεταβολή του συνόλου της απασχόλησης ήταν 0,2%. Η πλήρης απασχόληση είχε αρνητική συνεισφορά της τάξης των -0,7 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ η μερική απασχόληση είχε θετική συνεισφορά της τάξης των 0,9 ΠΜ. Το επόμενο τρίμηνο, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης ενισχύθηκε στο 1,5% με την πλήρη να συνεισφέρει 0,5 ΠΜ και τη μερική 0,9 ΠΜ.

Για τα επόμενα δύο τρίμηνα, η ετήσια ενίσχυση της απασχόλησης προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την πλευρά της πλήρους απασχόλησης. Ως εκ τούτου, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, η ετήσια ενίσχυση του συνόλου της απασχόλησης κατά 2,1% ή 76,3 χιλ άτομα προήλθε κατά 80% από την πλήρη (62,0 χιλ άτομα) και κατά 20% από τη μερική (14,3 χιλ άτομα) απασχόληση.

Ποια ήταν η συνεισφορά των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων στην αύξηση της απασχόλησης την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017; Τη μερίδα του λέοντος απέσπασαν οι μισθωτοί καταγράφοντας ετήσια ενίσχυση της τάξης των 50,8 χιλ ατόμων. Ακολούθησαν οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό και οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση με αύξηση της τάξης των 20,8 και 4,8 χιλ ατόμων αντίστοιχα.

Τέλος στην κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό σημειώθηκε οριακή πτώση της τάξης των -0,2 χιλ ατόμων, τονίζει η Eurobank.

Εν κατακλείδι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των απασχολούμενων στην ελληνική οικονομία παρέμεινε σε θετικό έδαφος για 14ο συνεχές τρίμηνο το 2017Q3. Το γεγονός αυτό άσκησε θετική επίδραση στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ωστόσο, η προαναφερθείσα θετική συνεισφορά αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα υψηλά φορολογικά βάρη. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε καθοδική τροχιά και διαμορφώθηκε – σε όρους κινητού μέσου 4 τριμήνων - στο 22,1% το 2017Q3. Το εν λόγω μέγεθος αποτελεί χαμηλό 21 τριμήνων. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης ήταν 2,1% ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (2,3%) και ελαφρώς υψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο των τελευταίων 14 τρίμηνων (1,8%).

Οι κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτων με την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 ήταν αυτοί του εμπορίου, του τουρισμού, της υγείας & κοινωνικής μέριμνας και της μεταποίησης.

Η προαναφερθείσα αύξηση της απασχόλησης αφορούσε κυρίως θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα θεμελιώδη προβλήματα του υψηλού ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων (72,8% σε όρους κινητού μέσου 4 τρίμηνων το 2017Q3, βλέπε Σχήμα 3), της σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας της εργασίας και της εκροής ανθρώπινου κεφαλαίου προς χώρες της αλλοδαπής εξακολουθούν να υφίστανται στην ελληνική οικονομία και αντισταθμίζουν σε έναν βαθμό τις παραπάνω θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, υπογραμμίζει η Eurobank.

Το διαβάσαμε εδώ!

Κατηγορίες

Περισσότερες από 500 κατηγορίες επαγγελμάτων.

Επαγγελματίες

Πάνω από 7.000 επαγγελματίες καταχωρημένοι.

Τοποθεσίες

Σε περισσότερες από 120 περιοχές του Ν. Τρικάλων και άλλων περιοχών.

Χρήσιμα

Χρήσιμες πληροφορίες και σύνδεσμοι για ότι χρειαστείτε.

Προσεχείς Εκδηλώσεις

14
Ιαν2018

Μύθι, Μύθι, Παραμύθι! - Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με τη Μαρία Κατσανούλη

14/01 - 04/02 - 11/03/2018 Τα παιδιά, αφού ακούσουν ένα μαγικό παραμύθι, ζωγραφίζουν κάτι από ότι αφουγκράστηκε η ψυχή τους παρακολουθώντας τα βήματα του ήρωα και η έκθεση των ζωγραφιών τους...

14
Ιαν2018

Σεμινάριο Shakespeare για παιδιά & εφήβους

14/01/2018 - 18/02/2018 Το Πολιτιστικό Εργαστήρι έαρ συνεχίζοντας δυναμικά τις δράσεις του, οργανώνει σεμινάριο για παιδιά 8+ και εφήβους γύρω από τον θαυμαστό κόσμο του μεγάλου δραματουργού William Shakespeare, υπό τη...

15
Ιαν2018

Ο Πάνος Μπούσαλης στην Ανδρομέδα!

20/01/2018 Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Πάνος Μπούσαλης, έχοντας στις αποσκευές του σημαντικές στιγμές και συνεργασίες (Ξαρχάκος, Λεοντής, Φαραντούρη, Ιωαννίδης, Μικρούτσικο κ.α), έρχεται στα αγαπημένα του Τρίκαλα με τραγούδια δικά του (δίσκοι...

23
Ιαν2018

Κώστας Δριτσέλης Ρεσιτάλ Κλασικής Κιθάρας με έργα F. Tarrega

23/01/2018 Ο καθηγητής της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, Κώστας Δριτσέλης θα ερμηνεύσει έργα του σπουδαίου ισπανού κιθαριστή και συνθέτη σε ένα και μοναδικό ρεσιτάλ. Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στη Μουσική...

25
Ιαν2018

Nicos Vox and the Note Hunters στην Ανδρομέδα!

25/01/2018 O NICOS VOX είναι ελληνοαμερικανός μουσικός/συνθέτης/ερμηνευτής γεννημένος στο Detroit/Michigan. To1996 δημιούργησε εκεί την δική του μπάντα, τους "sonic Vibe". Ερχόμενος στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια ως επισκέπτης, ξεκίνησε να γράφει...

26
Ιαν2018

Exarsis + Guests Live in Trikala

26/01/2018 Οι Αθηναίοι thrashers Exarsis λίγο μετά την περιοδεία τους με τους Nile και Terrorizer έρχονται για πρώτη φορά στα Τρίκαλα για να παρουσιάσουν τον πολυσυζητημένο 4o δίσκο τους "New War...

27
Ιαν2018

Η ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων. Εισηγητής: Γιώργος Παππάς

27/01/2018 Η ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια του «εσωτερικού αυτιού» αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για κάθε μαθητή που ασχολείται με οποιοδήποτε τομέα στη μουσική από τα πρώτα κιόλας βήματα.

02
Φεβ2018

Ο Μπάμπης Στόκας στην Ανδρομέδα!

2/02/2018 Ο Μπάμπης Στόκας με τις αγαπημένες επιτυχίες των Πυξ Λαξ αλλά και τα ολοκαίνουρια τραγούδια του ταξιδεύει και αυτό τον χειμώνα σε όλη την Ελλάδα.

«
»

Προσφορές & Εκπτώσεις στην πόλη μας!

Επωφεληθείτε των προσφορών & στηρίξτε τις τοπικές αγορές & τα τοπικά προϊόντα του Νομού μας…

περισσότερα
  • 1
  • 2

Βρείτε μας

Follow on:

    

Επικοινωνία

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
  info (@) 24310.gr
  24310 33733
  24310 33338
  ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ / Τ.Κ. 42 100 / ΤΡΙΚΑΛΑ