Καλώς ήρθατε στο blog του 24310.gr

alpha bank forodotiki ikanotita

To«καμπανάκι της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων κρούει στην εβδομαδιαία ανάλυση της η Alpha Bank. Όπως αναφέρει «Η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή που επετεύχθη την τελευταία επταετία, και κυρίως η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων κατά τα δύο τελευταία έτη, βελτιώνει την αξιοπιστία της χώρας και βοηθά στη συγκράτηση του δημοσίου χρέους.

Ωστόσο, η υπέρβαση αυτή σε συνδυασμό με το φοροκεντρικό μείγμα της δημοσιονομικής προσαρμογής συγκρατεί την αναπτυξιακή δυναμική με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η φοροδοτική ικανότητα».

Επιπλέον όπως τονίζεται στην ανάλυση «Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο του 2017 ανήλθε στα €4,6 δισ., υψηλότερο κατά €1,5 δισ. από τον στόχο που είχε τεθεί για το διάστημα αυτό.  Η πορεία Εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, δείχνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως το 2017 θα υπερβεί, για δεύτερο συνεχές έτος, τον στόχο που έχει τεθεί στην Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2,44% του ΑΕΠ το 2017, έναντι στόχου 1,75%. Η ανωτέρω εξέλιξη αναμένεται να προκύψει ως το συνδυαστικό αποτέλεσμα της πορείας των αυξημένων εσόδων από τις εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως και την έμμεση φορολογία και των μειωμένων εσόδων από την άμεση φορολογία. Ειδικότερα:

Η αναμενόμενη υπέρβαση των στόχων συνδέεται κατά κύριο λόγο με τη βελτίωση του αποτελέσματος των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, μέσω δύο πηγών. Πρώτον μέσω, των αυξημένων εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές καθώς αυξήθηκε τόσο η απασχόληση όσο και το ίδιο το ύψος των εισφορών, και δεύτερον, μέσω της μειωμένης δαπάνης για συντάξεις.

Αντιθέτως, το αναμενόμενο αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017 παρουσιάζει τάσεις επιδεινώσεως. Τούτο οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: (α) την υποχώρηση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος και τις υψηλότερες επιστροφές φόρων λόγω της μειώσεως των δηλωθέντων εισοδημάτων, ιδιαίτερα των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών και (β) την ενίσχυση των δαπανών, λόγω της διανομής κοινωνικού μερίσματος.

Ωστόσο, το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα στον Κρατικό Προϋπολογισμό αμβλύνεται το 2017 σε σημαντικό βαθμό, όπως και το 2016, από την αύξηση των εσόδων από την έμμεση φορολογία και κυρίως τον φόρο προστιθέμενης αξίας ως αποτέλεσμα της διευρυμένης χρήσεως των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών και του συνεπαγόμενου περιορισμού των παραοικονομικών δραστηριοτήτων.

Η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή που επετεύχθη την τελευταία επταετία, και κυρίως η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων κατά τα δύο τελευταία έτη, βελτιώνει την αξιοπιστία της χώρας και βοηθά στη συγκράτηση του δημοσίου χρέους. Ωστόσο, η υπέρβαση αυτή σε συνδυασμό με το φοροκεντρικό μείγμα της δημοσιονομικής προσαρμογής συγκρατεί την αναπτυξιακή δυναμική με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η φοροδοτική ικανότητα.

Όπως επισημαίνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2017 της ΤτΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα τελευταία έτη καταγράφεται συνεχής μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και σταθερή αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων με ετήσια εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2016, ανάμεσα σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ παράλληλα κατέγραψε αρνητικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στην ίδια περίοδο.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα των υψηλών φορολογικών συντελεστών είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική για την οικονομία, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα είναι επίσης από τα υψηλότερα. Αφενός, η διεύρυνση της χρήσεως του ηλεκτρονικού χρήματος συμπιέζει την παραοικονομία. Αφετέρου, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές συνιστούν αντικίνητρο για τη βελτίωση της φορολογικής συμμορφώσεως.

Πρόσφατη μελέτη έχει υποστηρίξει ότι, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών έχει μεγαλύτερο υφεσιακό αντίκτυπο όσο υψηλότερη είναι η παραοικονομία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (Νομισματική Πολιτική 2017, Ειδικό Θέμα IV.1, σελ. 79) η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά μία εκατοστιαία μονάδα του ΑΕΠ στην Ελλάδα, μειώνει το ΑΕΠ κατά 2,8% όταν υπάρχει παραοικονομία, ενώ όταν δεν υπάρχει παραοικονομία κατά 1,5%. Τούτο οφείλεται στο ότι η αύξηση των φόρων δίνει κίνητρα για μεταφορά δραστηριοτήτων από την επίσημη στην ανεπίσημη οικονομία. Αυτή η εξέλιξη με την σειρά της συνήθως πυροδοτεί ένα νέο κύκλο φορολογικών αυξήσεων στην επίσημη οικονομία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων από την πλευρά των εσόδων, που οδηγεί σε περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με μελέτη της Τραπέζης Ελλάδος (Fiscal Policy with an Informal Sector, Working Paper no 235, 2017), εάν ο φορολογικός ελεγκτικός μηχανισμός ήταν αποδοτικότερος και είχε περιορισθεί η παραοικονομία από την αρχή της δημοσιονομικής προσαρμογής, τότε δεν θα απαιτούνταν τόσο υψηλή αύξηση των φορολογικών συντελεστών προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και η ύφεση στην οικονομία θα ήταν ηπιότερη.

Συνεπώς, η δημοσιονομική πολιτική μειώσεως των φόρων εάν συνδυασθεί με τον περιορισμό της παραοικονομίας θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία, στην πορεία προς την οικονομική ανάπτυξη. Η επένδυση επομένως στην ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού συνιστά την πιο σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα, αφού αποτελεί το μόνο ασφαλή δρόμο για οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη δημοσιονομική ισορροπία.

Το διαβάσαμε εδώ!

Κατηγορίες

Περισσότερες από 500 κατηγορίες επαγγελμάτων.

Επαγγελματίες

Πάνω από 7.000 επαγγελματίες καταχωρημένοι.

Τοποθεσίες

Σε περισσότερες από 120 περιοχές του Ν. Τρικάλων και άλλων περιοχών.

Χρήσιμα

Χρήσιμες πληροφορίες και σύνδεσμοι για ότι χρειαστείτε.

Προσεχείς Εκδηλώσεις

14
Ιαν2018

Μύθι, Μύθι, Παραμύθι! - Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με τη Μαρία Κατσανούλη

14/01 - 04/02 - 11/03/2018 Τα παιδιά, αφού ακούσουν ένα μαγικό παραμύθι, ζωγραφίζουν κάτι από ότι αφουγκράστηκε η ψυχή τους παρακολουθώντας τα βήματα του ήρωα και η έκθεση των ζωγραφιών τους...

14
Ιαν2018

Σεμινάριο Shakespeare για παιδιά & εφήβους

14/01/2018 - 18/02/2018 Το Πολιτιστικό Εργαστήρι έαρ συνεχίζοντας δυναμικά τις δράσεις του, οργανώνει σεμινάριο για παιδιά 8+ και εφήβους γύρω από τον θαυμαστό κόσμο του μεγάλου δραματουργού William Shakespeare, υπό τη...

15
Ιαν2018

Ο Πάνος Μπούσαλης στην Ανδρομέδα!

20/01/2018 Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Πάνος Μπούσαλης, έχοντας στις αποσκευές του σημαντικές στιγμές και συνεργασίες (Ξαρχάκος, Λεοντής, Φαραντούρη, Ιωαννίδης, Μικρούτσικο κ.α), έρχεται στα αγαπημένα του Τρίκαλα με τραγούδια δικά του (δίσκοι...

23
Ιαν2018

Κώστας Δριτσέλης Ρεσιτάλ Κλασικής Κιθάρας με έργα F. Tarrega

23/01/2018 Ο καθηγητής της Μουσικής Σχολής του Δήμου Καλαμπάκας, Κώστας Δριτσέλης θα ερμηνεύσει έργα του σπουδαίου ισπανού κιθαριστή και συνθέτη σε ένα και μοναδικό ρεσιτάλ. Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στη Μουσική...

25
Ιαν2018

Nicos Vox and the Note Hunters στην Ανδρομέδα!

25/01/2018 O NICOS VOX είναι ελληνοαμερικανός μουσικός/συνθέτης/ερμηνευτής γεννημένος στο Detroit/Michigan. To1996 δημιούργησε εκεί την δική του μπάντα, τους "sonic Vibe". Ερχόμενος στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια ως επισκέπτης, ξεκίνησε να γράφει...

26
Ιαν2018

Exarsis + Guests Live in Trikala

26/01/2018 Οι Αθηναίοι thrashers Exarsis λίγο μετά την περιοδεία τους με τους Nile και Terrorizer έρχονται για πρώτη φορά στα Τρίκαλα για να παρουσιάσουν τον πολυσυζητημένο 4o δίσκο τους "New War...

27
Ιαν2018

Η ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων. Εισηγητής: Γιώργος Παππάς

27/01/2018 Η ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια του «εσωτερικού αυτιού» αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για κάθε μαθητή που ασχολείται με οποιοδήποτε τομέα στη μουσική από τα πρώτα κιόλας βήματα.

02
Φεβ2018

Ο Μπάμπης Στόκας στην Ανδρομέδα!

2/02/2018 Ο Μπάμπης Στόκας με τις αγαπημένες επιτυχίες των Πυξ Λαξ αλλά και τα ολοκαίνουρια τραγούδια του ταξιδεύει και αυτό τον χειμώνα σε όλη την Ελλάδα.

«
»

Προσφορές & Εκπτώσεις στην πόλη μας!

Επωφεληθείτε των προσφορών & στηρίξτε τις τοπικές αγορές & τα τοπικά προϊόντα του Νομού μας…

περισσότερα
  • 1
  • 2

Βρείτε μας

Follow on:

    

Επικοινωνία

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
  info (@) 24310.gr
  24310 33733
  24310 33338
  ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ / Τ.Κ. 42 100 / ΤΡΙΚΑΛΑ