ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗ ΑΦΟΙ

  • ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ & ΓΑΜΒΕΤΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24310 27274