ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  • ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 6980381967