ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24310 74600