ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 24310 70675