ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


  • 4ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 421 00
  • Τηλέφωνο : 24310 28785, 24310 20816
  • Fax : 24310 20816
  • Αποστολή e-mail

Δείτε το στο Χάρτη