ΜΠΟΥΤΣΙΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24310 30250