ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθαν.

  • ΚΛΕΜΑΝΣΩ 3 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24310 26333