ΚΑΡΑΛΗΣ

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431039780