ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΣΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 14 (1ος ορ.) | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431023006