Κατεβάστε την εφαρμογή του Εμπορικού Οδηγού ¨η αγορά μας¨

Όλοι οι επαγγελματίες του Νομού Τρικάλων στην οθόνη του κινητού σας! Κατεβάστε τώρα τη ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή ¨η αγορά μας¨. Περιηγηθείτε με έυκολο τρόπο και αναζητήστε εύκολα και γρήγορα τον επαγγελματία που σας ενδιαφέρει.

Διαθέσιμη σε andoid και σε iOS i agora mas android i agora mas ios

Όροι Χρήσης

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος, αποτελεί  πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «Ζυγουράκης Κων/νος», η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, στη διεύθυνση: Δέλτα Καλαμπάκας, Τ.Κ. 42100 εφεξής «η εταιρεία».

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας www.24310.gr εφεξής «η ιστοσελίδα» και της εφαρμογής σε κινητά Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ εφεξής «η εφαρμογή».

Οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και της εφαρμογής ορίζουν τον τρόπο χρήσης της, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και της εφαρμογής υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δε χρήση του πρέπει να μην είναι εμπορική ή κερδοσκοπική αλλά μόνο προσωπική. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση του. Επίσης τα διακριτικά γνωρίσματα (π.χ. ονόματα, λογότυπα) της εταιρείας, όπως και της ιστοσελίδας της,  προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Συνοψίζοντας ολόκληρο το περιεχόμενου της ιστοσελίδας και της εφαρμογής  υπόκεινται στους νόμους του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

  Η εταιρεία προσπαθεί για την ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας και της εφαρμογής, χωρίς όμως να ευθύνεται και για τυχόν παραλήψεις ή ανακρίβειες.
  Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που αντλεί. Συμβουλή μας, να είστε προσεκτικοί και να διασταυρώνετε τις πληροφορίες πριν προχωρήσετε σε εμπορικές συναλλαγές. Καθώς υπάρχει κίνδυνος να κάνετε συναλλαγή ακόμη και με ανηλίκους ή με ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, των οποίων την εγκυρότητα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε.
  Όλες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας (π.χ. διαφημίσεις) καθώς και νέες υπηρεσίες που τυχόν  συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή  υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης αποδέχεται το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται και η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σχετικά με την χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή των υπηρεσιών.
  Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας  σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους. Επίσης υποχρεούται να είναι προσεκτικός, ώστε μην προκαλέσει βλάβη, δυσλειτουργία ή παρεμποδίσει την ορθή της λειτουργία.
  Η επεξεργασία του περιεχομένου της καταχώρησης του εκάστοτε χρήστη γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο, ενώ απαγορεύεται ρητά η καταχώρηση ή η αλλαγή πληροφοριών από τρίτα άτομα.

  Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και της εφαρμογής, που είναι ή θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον από την εταιρεία, προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ή στον εκαστοτε δικαιούχο – διαφημιζόμενο.  Για το λόγο αυτό ο εκάστοτε διαφημιζόμενος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που ο ίδιος καταχωρεί, καθώς και για τα πνευματικά δικαιώματα των εμπορικών σημάτων και των φωτογραφιών. Ο διαφημιζόμενος που αποστέλλει φωτογραφίες για ανάρτηση δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι πνευματική του ιδιοκτησία, ή ότι έχει λάβει την άδεια του νόμιμου δικαιούχου τους.
  Απαγορεύεται, η τροποποίηση και η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των διακριτικών σημάτων, των φωτογραφιών και των χαρτών που τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα  ή στην εφαρμογή.

  Στην ιστοσελίδα / εφαρμογή μας, ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι και διαφημιστικά banners, τα οποία οδηγούν σε δικτυακούς τόπους τρίτων για το περιεχόμενο και την ποιότητα των οποίων η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη σε αυτούς, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και ευθύνονται για το περιεχόμενο τους. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται, ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει.
  Μέλημα της εταιρείας είναι η καλή λειτουργία της ιστοσελίδας / εφαρμογής, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί, ότι δεν θα προκύψουν τεχνικά ζητήματα όπως π.χ. διακοπές λειτουργίας, ιοί κ.α..
  Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφορά προκύψει μεταξύ των χρηστών, προβαλλομένων ή συναλλασσομένων ή απλών χρηστών της ιστοσελίδας μας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη από τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή αποθετική, που τυχόν προκύψει από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και εφαρμογής μας.
  Είναι δικαίωμα της εταιρείας να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της, καθώς και τους όρους χρήσης, όποια στιγμή εκείνη κρίνει και χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προειδοποιήσει, αρκεί να το ανακοινώσει – αναρτήσει στην ιστοσελίδα της.
  Λαμβάνοντας υπόψη την φύση και τον όγκο του διαδικτύου, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και λόγω αμέλειας για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας της. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας και της εφαρμογής παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα της θα παρέχονται αδιάκοπα, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα  / εφαρμογή  ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του χρήστη, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
  Η επίσκεψη της ιστοσελίδας / εφαρμογής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας.
  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα / εφαρμογή και κατά την πλοήγηση, χρήση των υπηρεσιών της υπάρχει ενδεχόμενο να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, για να ενεργοποιηθούν κάποιες υπηρεσίες (καταχωρήσεις, newsletters κ.α.) για λογαριασμό σας αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας στοιχεία υπόκεινται στους νόμο Νόμος 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
  Η ιστοσελίδα / εφαρμογή ενδέχεται να «φορτώνει» cookies  στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, μόνο προκειμένου να επιτευχθεί – διευκολυνθεί η επικοινωνία του μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για του παραχθεί υπηρεσία. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές της ιστοσελίδας που ο υπολογιστής του χρήστη έχει επισκεφθεί και τη διάρκεια που αυτό συνέβη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.
  Για την δήλωση προσωπικών στοιχείων ανήλικου (κάτω των 18) χρήστη στην ιστοσελίδα / εφαρμογή θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων – κηδεμόνων.
  Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της. Αρκεί κάθε τροποποίηση να ανακοινώνεται σε αυτή.

Σημείωμα Εκδότη

Φίλες και φίλοι

Το απαραίτητο εργαλείο της επιχείρησής σας! Ο Εμπορικός Οδηγός Ν. Τρικάλων «η αγορά μας» με τις πληροφορίες που παρέχει εξελίχτηκε σε ένα ουσιαστικό εργαλείο στην ανεύρεση των επιχειρήσεων του Νομού. Είναι ένα προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Με εμπεριστατωμένη έρευνα καταφέραμε να διασταυρώσουμε και να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία χιλιάδων επιχειρήσεων και να τα προσφέρουμε στο αγοραστικό κοινό ώστε να αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς.

Σταθμό στην εξελικτική πορεία του εμπορικού οδηγού αποτέλεσε η δημιουργία του ιστότοπου www.24310.gr, το 2006, ανοίγοντας ένα παράθυρο προβολής των Τρικαλινών επιχειρήσεων στον παγκόσμιο ιστό, φιγουράροντας στις πρώτες σελίδες των μηχανών αναζήτησης.

  • Το 2012 θα αποτελέσει έναν άλλο μεγάλο σταθμό στην περαιτέρω εξελικτική πορεία του. Η ιστοσελίδα αναβαθμίζεται παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες πέραν της διευθύνσεως και του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα το fax, φωτογραφίες, email, τη δυνατότητα επίσκεψης στην ιστοσελίδα του επιχειρηματία με ένα κλικ, χάρτες κα.
  • Το 2015 η ιστοσελίδα επεκτείνεται ξανά και προσφέρει πλέον στο αγοραστικό κοινό ένα blog ενημερωτικό, με προσφορές, εκδηλώσεις και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες του Νομού.

Ως εκδότρια και συντονίστρια αυτών των εκδόσεων έντυπων και ηλεκτρονικών θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, που μαζί καταφέραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είχαμε ως στόχο εξ αρχής. Ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω όλους τους επιχειρηματίες που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν αυτή την προσπάθεια.

Με εκτίμηση,
Ζυγουράκη Ελένη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗΣ

Βρείτε μας

Follow on:

    

Επικοινωνία

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
  info (@) 24310.gr
  ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ / Τ.Κ. 42 100 / ΤΡΙΚΑΛΑ