Ασφαλιστικά Ταμεία

Boston

Ο.Α.Ε.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

2431070173

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

2431075133

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2431075216

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2431024395

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

2431072452

Ι.Κ.Α. (ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

2432077013

ΠΥΛΗΣ

2434050304

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2431046500

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

2433023511

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2431046503

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2431046561

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2431046536

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2431046519

ΤΑΜΕΙΟ

2431046509

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2431046511

ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΚ

2431046558

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

2431046556

ΜΗΤΡΩΟ

2431046531

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

2431046542

Ο.Γ.Α. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

 

ΟΓΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2431046245

ΟΓΑ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

2432350216

ΟΓΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

2431352108

ΟΓΑ - ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

2432351116

Βρείτε μας

Follow on:

    

Επικοινωνία

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
  info (@) 24310.gr
  24310 33733
  24310 33338
  ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ / Τ.Κ. 42 100 / ΤΡΙΚΑΛΑ