ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431033529