ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΤΙΟΥΣΟΝ 24 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 6974643951