ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ

  • 2η ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΒΙΛΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431074641