ΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  • ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 421 00
  • Τηλέφωνο : 24310 43188