ΠΟΡΣΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

  • Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431088288