ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

  • ΚΛΕΜΑΝΣΩ 3 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431032868