ΒΑΒΙΤΣΑΣ - ΑΡΤΟΣ & ΓΕΥΣΕΙΣ

  • ΚΟΝΔΥΛΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΩΝΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431035166