ΒΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 16 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431550261