ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡ. - ΜΗΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε.

  • ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 421 00
  • Τηλέφωνο : 2431096533