ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡ. - ΜΗΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε.

  • ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431096533