ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ

  • ΚΟΝΔΥΛΗ 65 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431024351