ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Αποτελέσματα

Υποστηρικτης αυτοβελτιωσης - Αυτοεπιγνωση / Συμβουλος προσωπικής ευεξίας - Βελτίωσης

Βελτίωση Επικοινωνίας (σε όλα τα επικοινωνιακά σχήματα της εταιρίας), Καλλιέργεια soft skills

Ενίσχυση συναισθηματικής νοημοσύνης - Βελτίωση απόδοσης

Διαχείριση στρες, ανθεκτικότητα, ευεξία

Διαχείριση πολύπλοκων επαγγελματικών σχέσεων

Βελτίωση ηγετικών ικανοτήτων/ Ανάπτυξη ισχυρής ηγετικής παρουσίας

Ραντεβού κατοπιν επικοινωνίας.