ΔΟΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ - Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  • 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 19 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431551787