ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΡΟΒΙΔΑΣ

  • ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431028178