Α.Π.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ

  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 6948809120