ΧΩΤΟΣ Φ. - ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ι. Ο.Ε.

  • 8ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΗΣ | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431055200