ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • ΛΟΓΓΟΥ | (ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ)
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431074745