ΓΕΩΠΟΛΙΣ - ΒΡΑΝΤΖΑΣ Δ. - ΠΛΑΚΙΑΣ ΣΤ.

  • ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431075752