ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  • ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΕΡΜΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431033387