Η ΣΑΜΑΡΙΝΑ

  • ΠΥΛΗΣ 100 - ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431021818