ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗ ΑΦΟΙ

  • ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ & ΓΑΜΒΕΤΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431303730