ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΜΑΚΗΣ

  • 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 3 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 421 32
  • Τηλέφωνο : 2431027246