ΚΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΩ

  • ΕΙΡΗΝΗΣ 7 | ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431074764