ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  • ΠΥΡΓΕΤΟΥ 39 | ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431030134