ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΑΝΝΑ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 27 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431075053