ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431035864