ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  • ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 41 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431071320