ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 24310 74273