ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

  • 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431029215