ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΒΑΛΤΙΝΟ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24310 94120