ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431076585