ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  • ΤΙΟΥΣΟΝ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431027722