ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  • ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 19 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431077629