ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • ΚΑΝΟΥΤΑ 13 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431039846