ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 17 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431072130