ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ Ο ΜΗΝΑΣ

  • ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 23 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431301973