ΚΟΣΜΑΣ (Ζήρας Κωνσταντίνος)

  • 5ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431043780